Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

usuń

TRYB DZIAŁANIA

Muzeum działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dn. 28 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2006 r. nr 247, poz. 1807);
 • Statutu Muzeum Wojsk Lądowych

Szczegółowo organizację pracy oraz strukturę Muzeum określa Regulamin Organizacyjny. Muzeum organizuje konferencje naukowe, inscenizacje, a także lekcje muzealne.

Zgodnie ze swoją misją Muzeum Wojsk Lądowych zajmuje się gromadzeniem zabytków kultury, ich utrzymaniem oraz ich udostępnianiem do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych, tak aby służyły one nauce i popularyzacji wiedzy o polskiej historii wojskowej. Dla realizacji tego celu Muzeum pozyskuje eksponaty od osób prywatnych i prawnych drogą:

 • przekazów
 • darowizn
 • kupna

Najważniejsze rejestry, ewidencje i zasady ich udostępniania:

 • Księgi inwentarzowe muzealiów
 • Księgi inwentarzowe zbiorów bibliotecznych
 • Ewidencja przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu
 • Ewidencja środków trwałych
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Książka kancelaryjna dla rejestracji pism wychodzących i przychodzących